Maliye politikasının etkinliğine ilişkin Klasik, Keynesyen, ve Monetarist yaklaşımları kavramaları, Maliye politikasının amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçları tanımaları, Maliye politikasının uygulanış şekillerini kavramaları, Toplam talep – toplam arz analizi ile para ve maliye politikalarının nasıl farklar yarattıklarını yorumlamaları, Kamu harcamalarının türlerini ve ekonomi içindeki etkinliklerini kavramaları, Kamu gelirlerinin türlerini ve ekonomi içindeki etkilerini tanımaları, Kamu gelir ve giderlerinin, çeşitli ekonomik istikrarsızlıklarda nasıl kullanılması gerektiğini görerek bu konularda çözüm önerilerinde bulunmaları amaçlanmaktadır.